Welcome to Xuyi Surgical Blades Ltd.!
surgical blade

Xuyi Surgical Blades Ltd.

 
Home About Us Products Infomation Contact Us
 

Contact Xuyi Surgical Blades Ltd.

Contact Person: Mr. Henry Zhan

Tel: +86-139-15176622

Email: uniecom@gmail.com

Add: Huaihe Nanlu 55-3-20
Xuyi Jiangsu, China

Post Code: 211700

© Copyright 2004 - 2016 Xuyi Surgical Blades Ltd.